Podpořili jsme

2023

Evropský festival filozofie

Částkou 50 tisíc korun jsme podpořili konání 17. ročníku Evropského festivalu filozofie ve Velkém Meziříčí na téma "Lokální a globální".

MIT-Czech Republic Seed Fund, USA

Částkou 100 tisíc dolarů jsme prostřednictvím fondu MIT-Czech Republic Seed Fund podpořili rozjezd spolupráce mezi vědci z českých institucí a MIT (USA) v rané fázi, kterou nepokrývá standardní grantová podpora.

NF Neuron

Částkou 4 miliony korun jsme podpořili činnost Nadačního fondu Neuron, jehož posláním je podpora excelentních vědců a nadaných studentů, rozvíjení moderního mecenášství a propojování vědy a byznysu. Z daru se rovněž financuje společný stipendijní program Neuron & IOCB Tech Internships in Israel.

Maker Institute

Částkou 400 tisíc korun jsme podpořili činnost Maker institutu zaměřeného na propagaci polytechnického vzdělávání.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Částkou 240 tisíc korun jsme podpořili financování stipendií pro vybrané studenty magisterského a postgraduálního programu na VŠCHT.

Přírodovědecká fakulta UK

Částkou 240 tisíc korun jsme podpořili financování stipendií pro studenty doktorského a magisterského programu PřF UK vyjíždějící na stáže do zahraničí.

Science to Go

Částkou 250 tisíc korun jsme podpořili organizaci vědecko-popularizačních přednášek spolku Science to Go.

2022

DDM hl. m. Prahy – Stanice přírodovědců

Částkou 400 tisíc korun jsme podpořili činnost laboratoře chemie a biologie a dalších odborných ZÚ na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy. 

Columbia University, USA

Částkou 91 tisíc dolarů jsme podpořili výzkumný projekt Štěpána Jeřábka na Columbia University v USA zaměřený na vývoj platformy pro léčbu a prevenci závážných dědičných onemocnění.

Fakta o klimatu

Částkou 150 tisíc korun jsme podpořili přípravu nového vydání Atlasu klimatické změny, který vydává projekt Fakta o klimatu s cílem zprostředkovat aktuální a ověřená data týkající se klimatické změny a podpořit diskusi o tomto tématu.

Czexpats in Science

Částkou 500 tisíc korun jsme podpořili činnost spolku Czexpats in Science, který propojuje české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a vědeckými institucemi v ČR, pomáhá jim s orientací v prostředí české vědy a usnadňuje jim návrat do ČR.

Středisko společných činností AV ČR

Částkou 7 milionů korun jsme podpořili provoz 5 dětských skupin zřizovaných Střediskem společných činností AV ČR pro děti zaměstnanců ústavů Akademie věd a zahraničních stážistů.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Částkou 180 tisíc korun jsme podpořili financování stipendií pro vybrané studenty magisterského a postgraduálního programu na VŠCHT.

NF Jaroslava Heyrovského

Částkou 200 tisíc korun jsme podpořili Nadační fond Jaroslava Heyrovského a jeho aktivity spojené s vyhledáváním nadaných žáků a podporou jejich dalšího odborného růstu.

MIT-Czech Republic Seed Fund

Částkou 100 tisíc dolarů jsme prostřednictvím fondu MIT-Czech Republic Seed Fund podpořili rozjezd spolupráce mezi vědci z českých institucí a MIT (USA) v rané fázi, kterou nepokrývá standardní grantová podpora.